ประกาศรายชื่อผู้โชคดี อัพโหลดใบเสร็จครบ 2,000 บาท กระเป๋าโดโด่ 1 ใบ สำหรับ 50 ท่านแรก

 1. อรวรรณ ทรายคำ
 2. สุมาลี ธนาพิพัฒน์พงศ์
 3. อรพิน คาวิน
 4. พาวิณี ไฝเสน
 5. Saipear Sangpitug
 6. รัตติญา แสงทับทิม
 7. Namaoi Warisara
 8. นิชานันท์ สีแก้ว
 9. จิดาภา เชิดบุญชาติ
 10. ธีระพงศ์ โฉมศรี
 11. ภัคศรัณย์ แสงขวัญ
 12. จุไรรัตน์ นวะพิษ
 13. Kookkik Kik
 14. ผ่องศรี เด่นเกศินีวิไล
 15. ปฐมพร ลูกศร
 16. สุวิทย์ แก้วสุธะ
 17. สุธาสินี แก้วสุธะ
 18. นิศารัตน์ ถนอมวงค์
 19. นางยุพลักษณ์ วรรณไชย
 20. แพรพิไล คล้ายดวง
 21. สุนันทา ศรีสังข์
 22. อัญชลี จอมคำสิงห์
 23. พิมภัทรา ไชยคำ
 24. กนกรัตน์ ศรีอุดม
 25. Nawapol Na Thalang
 26. เมย์ แซ่ลิ้ม
 27. Rut Punjasirikun
 28. อรวรรณ เตชมหากุล
 29. Surachai Wongwatcharanon
 30. เกษร สุขชาลี
 31. ภูธฤต นันท์ชม
 32. สันติพงศ์ บุญแท้
 33. เนตนภา ผาลิชัย
 34. ทักษพร ก้องสนาม
 35. Mim Poomarin
 36. ญานิกา อุทัยเลี้ยง
 37. ชฺตินันท์  แก้วงามสอาด
 38. วรวิทย์ ทองน้อย
 39. นางสาวพิศมัย อุปรัง
 40. สุกัลยา อธิการไพศาล
 41. สมรัฐ วรรธนะพิศิษฎ์
 42. ธวัชชัย วรรณคำ
 43. สิริพร ใจคนอง
 44. คมพิทักษ์ นายกชน
 45. สุชาดา. อึ้งวรแสน
 46. Phurinat Seedee
 47. ยุทธการณ์.  ไผ่ป้อง
 48. วรวิทย์ แสนตัน
 49. ธัญวรรณ แก้วประดิษฐ์
 50. ชวลีย์ ฉายวิมล


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 

 1. กิจกรรมนี้เฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้น 
 2. ผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ สมัครสมาชิกและอัพโหลดใบเสร็จครบ 2,000 บาท ภายในวันที่ 1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  รับทันที กระเป๋าโดโด่ 1 ใบ สำหรับ 50 ท่านแรก
 3. ของรางวัลจะจัดส่งไปยังผู้โชคดีผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่สมาชิกกรอกเข้ามาในเว็บไซต์ https://dumexrewards.com/
 4. เริ่มจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่หน้า 
 5. บริษัทของสงวนสิทธิ์การยกเลิกกิจกรรม Dumex Rewards รับกระเป๋า โดโด้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์โปรโมชันนี้สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น ร้านค้าไม่สามารถร่วมรายการได้ 
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 8. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎกติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 9. ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ร่วมรายการคือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Hi-Q UHT ได้แก่ Hi-Q1+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวานิลลา ทุกขนาด, Hi-Q3+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวานิลลา, สูตรไขมันต่ำ ทุกขนาด, Dugro All in One รสจืด, ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการกิจกรรมนี้