อัพโหลดใบเสร็จจาก

ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรม

10 บาท = 1 พอยท์

สะสมพอยท์

แลกของรางวัล

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม Starbuck

 • กิจกรรมนี้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้ามา และไม่ยังเคยอัพโหลดใบเสร็จ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 • ผู้โชคดี 808 คนแรก จะได้รับรางวัลนับจากใบเสร็จที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น  โดยดูจากหมายเลขลำดับที่ท่านได้รับในเมนูพ้อทย์ของท่าน
 • ผู้โชคดีจะได้รับ Starbuck e-Coupon ในเมนูพ้อทย์ของท่าน และ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ร่วมรายการคือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Hi-Q UHT ได้แก่
  • Hi-Q1+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวานิลลา ทุกขนาด
  • Hi-Q3+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวานิลลา, สูตรไขมันต่ำ ทุกขนาด
  • ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการกิจกรรมนี้
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์การยกเลิกกิจกรรม Dumex Rewards โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์โปรโมชันนี้สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น ร้านค้าไม่สามารถร่วมรายการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎกติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม Starbuck

 • ลูกค้าสามารถนำ e-Coupon ที่ได้รับผ่านทาง SMS มาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 • มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป
 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ดหรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 • สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้บน e-Coupon (ระยะเวลาแคมเปญ 1 ปี)
 • กรณีที่ e-Coupon ถูกใช้ไปแล้ว และลูกค้ามีข้อสงสัย รบกวนติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการที่จัดส่ง e-Coupon ให้กับลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถชำระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • คูปองนี้ใช้ได้กับร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย

วิธีการและเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม และการอัพโหลดใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเพื่อสะสมพอยท์

 • ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ร่วมรายการคือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Hi-Q UHT ได้แก่
  • Hi-Q1+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวานิลลา ทุกขนาด
  • Hi-Q3+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวานิลลา, สูตรไขมันต่ำ ทุกขนาด
  • ยกเว้นนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็กไม่ร่วมรายการกิจกรรมนี้
 • ใบแทนใบเสร็จ ที่กรอกข้อมูลครบด้วย ได้แก่ ชื่อร้านค้า. วันที่ซื้อ, สินค้าที่ซื้อ, รวมมูลค่าการซื้อ พร้อมลงชื่อ หรือลายเซ็นต์ของ PC Dumex หรือของเจ้าของร้านค้า สามารถร่วมรายการได้
 • ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่สามารถร่วมรายการได้ คือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่พิมพ์ออกจากเครื่องชำระเงินของทางห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือได้จากเว็บไซต์ E-Commerce ที่ร่วมรายการเท่านั้น ใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือหรือใบเสร็จที่ไม่มีข้อมูลข้างต้น ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ก่อนอัพโหลดใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาเลือกร้านค้า พร้อมระบุเลขที่ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ตามที่เว็บไซต์ร้องขอให้ครบถ้วน
 • หากใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของท่านมีความยาวกรุณาถ่ายให้อยู่ภายใน 1 ภาพโดยวิธีการพับให้เห็นข้อมูลร้านค้าที่แสดงบนหัวใบเสร็จและเห็นรายการที่ซื้อนม Hi-Q UHT
 • ระบบจะทำการตรวจสอบใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี และแจ้งจำนวนพอยท์สะสมของท่านภายใน 24 ชม
 • วิธีการคำนวณพอยท์สะสมคือ ทุกๆ 10 บาท รับ 1 พอยท์ โดยคำนวณจากยอดการซื้อสินค้าที่หักส่วนลดแล้ว
 • ยอดจากการซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดที่นำมาคำนวณพอยท์ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อวันที่ซื้อ (ยึดวันที่ในใบเสร็จ) ต่อบัญชีผู้ใช้งาน
 • วิธีการคำนวนพอยท์หากมีส่วนลดสินค้าโดยทางระบบจะนำยอดของสินค้าที่หักส่วนลดแล้วมาคิดเป็นจำนวนพอยท์
 • ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่ร่วมกิจกรรมได้คือใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยยึดวันที่บนใบเสร็จเป็นสำคัญ
 • ในกรณีกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องอัพโหลดใหม่อีกครั้งโดยจะมีข้อความแจ้งเตือนจากระบบที่หน้า My Rewards ภายใต้เมนู “พอยท์ของคุณ” เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านโปรดเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ที่อัพโหลดไว้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติพอยท์ Dumex Rewards จากระบบ
 • ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่านสามารถส่งใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีได้ไม่จำกัดจำนวน
 • 1 ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี สามารถส่งได้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้พอยท์สะสมในกรณีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ครบถ้วนใช้ซ้ำหรือที่เข้าข่ายปลอมแปลง
 • พอยท์สะสมและของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • พนักงานบริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ,พนักงานพีซี ดูเม็กซ์,พนักงานบริษัท อาร์จีบี เซเว่นตี้ทู จำกัด, พนักงานบริษัท ลักกี้วันกรุ๊ปจำกัด สามารถสมัครเป็นสมาชิก และร่วมกิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อแลกของรางวัล Dumex Rewards ได้
 • กิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อชิงโชคลุ้นรับของรางวัล Dumex Rewards สงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าและสมาชิกเท่านั้น พนักงานบริษัท ดูเม็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด ,พนักงานพีซี ดูเม็กซ์, พนักงานบริษัท อาร์จีบีเซเว่นตี้ทู จำกัด, พนักงานบริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จำกัดไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อชิงโชคลุ้นรับของรางวัล Dumex Rewards
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทาง บริษัท ดูเม็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)จำกัดและสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการชิงโชคหรือแลกรับของรางวัลอันเป็นผลมาจากอุปกรณ์หรือตัวผู้ร่วมกิจกรรมเอง เช่นอินเตอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น จนทำให้ไม่สามารถแลกของรางวัลได้
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์การยกเลิกกิจกรรม Dumex Rewards โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์โปรโมชันนี้สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น ร้านค้าไม่สามารถร่วมรายการได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎกติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

วิธีการและเงื่อนไขการใช้พอยท์ Dumex Rewards แลกของรางวัล

 • เลือกของรางวัลได้จากหน้า www.DumexRewards.com/Rewards
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีพอยท์สะสมเพียงพอกับของรางวัลที่จะแลก
 • เมื่อทำการแลกของรางวัลกรุณาระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ Account ที่ใช้แลกพร้อมรายละเอียดสำหรับการจัดส่งให้ครบถ้วน
 • ท่านสามารถดูสถานะการแลกของรางวัล และสถานะการจัดส่งได้ที่หน้า My Rewards ภายใต้เมนู “พอยท์ของคุณ
 • ในกรณีการแลกของรางวัลระบบจะทำการยืนยันการแลกของรางวัลของท่านภายใน 24 ชม.และจะจัดส่งของราวัลตามทิ่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้หลังจากที่ระบบทำการยืนยัน ภายใน 10 วันทำการ ไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สงวนสิทธิ์การแลกของรางวัล รางวัลละ 1 ชิ้น ต่อ 1 account เท่านั้น
 • ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดรวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้้
 • หากของรางวัลชำรุด กรุณาแจ้งเปลี่ยนภายใน 14 วัน หลังจากได้รับของมิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัล
 • ของรางวัลในภาพถูกตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกหากพบว่าการแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์จัดส่งของรางวัลเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์โปรโมชันนี้สำหรับผู้บริโภค เท่านั้นร้านค้าไม่สามารถร่วมรายการได้้
 • บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบหากของรางวัลไม่สามารถจัดส่งไปตามที่อยู่ลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับมาไม่ว่าเพราะที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผู้รับปลายทาง หรือตามเงื่อนไขการปฏิเสธการจัดส่งจากไปรษณีย์หรือผู้ส่งของ
 • บริษัท ฯ จะเก็บของรางวัลที่ส่งไม่ได้เป็นเวลา 30 วันลูกค้าจะต้องติดต่อรับของเองตามที่บริษัทฯ นัดหมายหากไม่มีการติดต่อรับของภายในเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอยกเลิกการจัดส่งของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานบริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ,พนักงานพีซี ดูเม็กซ์,พนักงานบริษัท อาร์จีบี เซเว่นตี้ทู จำกัด, พนักงานบริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จำกัดสามารถสมัครเป็นสมาชิก และร่วมกิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อแลกของรางวัล Dumex Rewards ได้
 • กิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อชิงโชคลุ้นรับของรางวัล Dumex Rewards สงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าและสมาชิกเท่านั้น พนักงานบริษัท ดูเม็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด ,พนักงานพีซี ดูเม็กซ์, พนักงานบริษัท อาร์จีบีเซเว่นตี้ทู จำกัด, พนักงานบริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จำกัดไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อชิงโชคลุ้นรับของรางวัล Dumex Rewards
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทาง บริษัท ดูเม็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)จำกัดและสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการชิงโชคหรือแลกรับของรางวัลอันเป็นผลมาจากอุปกรณ์หรือตัวผู้ร่วมกิจกรรมเอง เช่น อินเตอร์เน็ตขัดข้องเป็นต้น จนทำให้ไม่สามารถแลกของรางวัลได้
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์การยกเลิกพอยท์สะสม Dumex Rewards โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือน
 • ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกาและข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการและเงื่อนไขการใช้พอยท์ Dumex Rewards ลุ้นของรางวัลประจำเดือน

 • เลือกของรางวัลได้จากหน้า www.DumexRewards.com/Rewards
 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์การลุ้นของรางวัลพิเศษประจำเดือน โดยใช้ 50 พอยท์เพื่อรับ 1 สิทธิ์ลุ้นของรางวัลประจำเดือนนั้นๆ
 • เมื่อกดเลือกแล้ว จะมีข้อความยืนยันการตัดจำนวนพอยท์ Dumex Rewards ของท่าน
 • จับรางวัลโดยการดึงข้อมูลของผู้ร่วมรายการนำมาจัดพิมพ์แล้วตัดเป็นชิ้นส่วนจับรางวัล เวลา 14.00 น. ณ บริษัทลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
 • รางวัลประจำเดือนมกราคม 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 5กุมภาพันธ์ 2562
 • รางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 5มีนาคม 2562
 • รางวัลประจำเดือนมีนาคม 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 2 เมษายน2562
 • รางวัลประจำเดือนเมษายน 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 • รางวัลประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
 • รางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 • รางวัลประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 • รางวัลประจำเดือนสิงหาคม 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 กันยายน 2562
 • รางวัลประจำเดือนกันยายน 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
 • รางวัลประจำเดือนตุลาคม 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 • รางวัลประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
 • รางวัลประจำเดือนธันวาคม 2562 กำหนดจับรางวัล ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 15 มกราคม 2563
 • ประกาศผ่านทาง www. DumexRewards.com
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมชิงโชคเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำเดิอนจะได้รับข้อความแจ้งจากบริษัทดูเมกซ์ (ประเทศไทย) และมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้งพร้อมประกาศผลที่เว็บไซต์ www.DumexRewards.com
 • ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดรวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ของรางวัลชำรุด ต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ถูกใช้งาน และต้องแจ้งมาภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับของ
 • ของรางวัลในภาพถูกตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแลกหากพบว่าการแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์จัดส่งของรางวัลเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์โปรโมชันนี้สำหรับผู้บริโภค เท่านั้นร้านค้าไม่สามารถร่วมรายการได้
 • บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบหากของรางวัลไม่สามารถจัดส่งไปตามที่อยู่ลูกค้าที่บริษัทฯได้รับมา ไม่ว่าเพราะที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีผู้รับปลายทาง หรือตามเงื่อนไขการปฏิเสธการจัดส่งจากไปรษณีย์หรือผู้ส่งของ
 • บริษัท ฯ จะเก็บของรางวัลที่ส่งไม่ได้เป็นเวลา 30 วันลูกค้าจะต้องติดต่อรับของเองตามที่บริษัทฯ นัดหมายหากไม่มีการติดต่อรับของภายในเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอยกเลิกการจัดส่งของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานบริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ,พนักงานพีซี ดูเม็กซ์,พนักงานบริษัท อาร์จีบี เซเว่นตี้ทู จำกัด, พนักงานบริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จำกัดสามารถสมัครเป็นสมาชิก และร่วมกิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อแลกของรางวัล Dumex Rewards ได้
 • กิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อชิงโชคลุ้นรับของรางวัล Dumex Rewards สงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าและสมาชิกเท่านั้น พนักงานบริษัท ดูเม็กซ์(ประเทศไทย) จำกัด ,พนักงานพีซี ดูเม็กซ์, พนักงานบริษัท อาร์จีบี เซเว่นตี้ทูจำกัด, พนักงานบริษัท ลักกี้วันกรุ๊ป จำกัดไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมสะสมพอยท์เพื่อชิงโชคลุ้นรับของรางวัล Dumex Rewards
 • เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทาง บริษัท ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)จำกัด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ดูเม็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการชิงโชคหรือแลกรับของรางวัลอันเป็นผลมาจากอุปกรณ์หรือตัวผู้ร่วมกิจกรรมเอง เช่น อินเตอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น จนทำให้ไม่สามารถแลกหรือลุ้นของรางวัลได้
 • บริษัทของสงวนสิทธิ์การยกเลิกพอยท์สะสม Dumex Rewards โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือน
 • ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎกติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด