นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด

กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้

และกรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

  1. ผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-สกุล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลที่ปรากฏในบัตรประชาชนไทยและ/หรือหนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม แก่บริษัทดานอน กรุ๊ป และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ใช้งานตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-สกุล ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลที่ปรากฏในบัตรประชาชนไทยและ/หรือหนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม แก่บริษัทดานอน กรุ๊ป และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท และ/หรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท (บุคคลอื่น ๆเพื่อการสมัครเป็นสมาชิกของผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการเสนอขายสินค้าและ/หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งผู้ใช้งานอาจให้ความสนใจ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้บริษัทจะกำหนดให้บุคคลอื่น ๆ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทจะต้องกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพียงเท่าที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์เท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
  3. หมายเลขบัตรประชาชน สามารถใช้ยืนยันตัวได้เฉพาะ 1 บัญชีผู้ใช้งานระบบเท่านั้น หากระบบได้รับการยืนยันหมายเลขบัตรประชาชนนั้นๆแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งาน และ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าไว้

ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 02-740-3333

@ 2020 DUMEX (THAILAND) LTD. All rights reserve.