อัพโหลดใบเสร็จ

  • Hi-Q1+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวลิลา
  • Hi-Q3+ รสจืด, กลิ่นน้ำผึ้ง, กลิ่นวลิลา, สูตรไขมันต่ำ
  • Dugro All n One รสจืด

จากร้านค้าที่ร่วมรายการ และ อัพโหลด เพื่อสะสมพอยท์และ แลก เป็นของรางวัลต่างๆ

(1 ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี สามารถส่งได้ 1 ครั้งต่อ 1 ท่านเท่านั้น และใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่สามารถร่วมสนุกได้ ต้องเป็นใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่อัพโหลดใบเสร็จเข้าสู่ระบบ โดยยึดวันที่บนใบเสร็จเป็นสำคัญ)

รายละเอียดการร่วมสนุก วิธีการถ่ายรูปใบเสร็จ

กรุณากรอกรายละเอียด และ อัพโหลดรูปใบเสร็จของคุณ

เลือกร้านค้า

ตัวอย่างใบเสร็จของร้านค้าที่คุณเลือก

กรอกเลขที่ใบเสร็จ

กรอกวันที่ใบเสร็จ

* วันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่อัพโหลดใบเสร็จเข้าสู่ระบบ โดยยึดวันที่บนใบเสร็จเป็นสำคัญ

ตัวอย่างใบเสร็จของร้านค้าที่คุณเลือก

อัพโหลดใบเสร็จ

@ 2020 DUMEX (THAILAND) LTD. All rights reserve.